Projekt och rapporter

Rio Göteborg har sedan starten 2013 genomfört ett stort antal projekt inom naturvård, uppdragsarkeologi och kulturhistoria. Nedan finns våra projekt och rapporter listade.

Projekt och rapporter

Nedan följer en lista över våra projekt. Rapporter från Rio Kulturkooperativ finns att hämta här. Arkeologirapporter finns även på Samla.

— Arkeologi & kulturhistoria

Kärra 2:1 och Grebbestad 2:297, Tanum socken och kommun. Arkeologisk utredning, steg 2.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Hallebo 1:2 m.fl., Remmene och Tarsleds socknar, Herrljunga kommun. Arkeologisk utredning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Röra 221:1, 274, 275, 276, 277, 278 och 279 inom Röra-Äng 1:2 m. fl., Röra socken, Orust kommun. Arkeologisk förundersökning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Säve 242:1 inom Lillhagen 7:1, Säve socken, Göteborgs kommun. Kompletterande arkeologisk förundersökning

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Stala 336 och 367, Stala socken, Orust kommun. Arkeologisk förundersökning och kompletterande arkeologisk förundersökning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Högsbo 3:5 m. fl., Västra Frölunda socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk utredning

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Göteborg 468 och Lundby 312 inom Biskopsgården 830:812 m. fl., Lundby socken, Göteborgs kommun Kompletterande arkeologisk förundersökning

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Ubbhult 1:50 m.fl., Sätila socken, Marks kommun Arkeologisk utredning - steg 1 och 2

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Kareby-Rishammar 2:2, Kareby socken, Kungälvs kommun Arkeologisk utredning

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Arkeologisk utredning i Öxnered, Vänersborgs kommun

Visa projekt