Masthuggskajen

Följ med oss och håll er uppdaterade när vi undersöker Masthuggskajen i Göteborg. Undersökningen berör fornlämningen Göteborg Raä 342 och sker vid flera tillfällen, i form av schaktövervakningar.

Undersökningsområdet omfattar flera olika delytor inom RAÄ Göteborg 342, som utgörs av Masthuggskajen i stadsdelen Masthugget i Göteborg. Fornlämningen gränsar till Göteborg 216 som utgörs av de arkeologiska lämningarna efter staden Göteborg.

Masthuggskajen sträcker sig från stadsområdet i öster till Stigbergsliden i väster och utgör södra stranden av Göta Älv. Masthamnar och varv har funnits längs den södra älvstranden redan under 1600-talet. Begreppet masthamn syftar på våtförvaring av mastvirke och timmer. Den tidiga etableringen av masthamnar inom det aktuella undersökningsområdet är delvis okänd.

Kartan som ses på bild är ett allmänt utsnitt från Riksantikvarieämbetets Fornsök.