Masthuggskajen

Följ med oss och håll er uppdaterade när vi undersöker Masthuggskajen i Göteborg. Undersökningen berör fornlämningen Göteborg Raä 342 och sker vid flera tillfällen, i form av schaktövervakningar.

Undersökningsområdet omfattar flera olika delytor inom RAÄ Göteborg 342, som utgörs av Masthuggskajen i stadsdelen Masthugget i Göteborg. Fornlämningen gränsar till Göteborg 216 som utgörs av de arkeologiska lämningarna efter staden Göteborg.

Masthuggskajen sträcker sig från stadsområdet i öster till Stigbergsliden i väster och utgör södra stranden av Göta Älv. Masthamnar och varv har funnits längs den södra älvstranden redan under 1600-talet. Begreppet masthamn syftar på våtförvaring av mastvirke och timmer. Den tidiga etableringen av masthamnar inom det aktuella undersökningsområdet är delvis okänd.