De två första veckorna vid Masthuggskajen

Nu har Rio Göteborg tagit semester från vårt stora projekt i Masthugget.

Under de senaste två veckorna har vi hunnit hitta resterna av en pir som sannolikt byggdes under mitten av 1700-talet och som enligt kartorna var i bruk fram tills 1900-talet. Fyndmaterialet är mestadels tidstypiskt för 1700-talet med kritpipor och ostindiskt porslin, men vi har även hittat en flätad mjärde. De stora grävningarna i Masthuggskajen fortsätter i höst.

Dokumentation av pirkonstruktionen.
Övervakning av djupschakt för VA-rör. 
I lager ovanpå piren har vi hittat bland annat ostindiskt porslin.
Mjärde tillverkad av flätade vidjor. Mjärden framkom på den gamla älvbottnen under lager av påförd lera som hör samman med pirkonstruktionen.
Kritpipshuvud dekorerat med tudorros.

 

Drönarfoto av pirkonstruktionen. Foto mot NO.

camera_alt