De två första veckorna vid Masthuggskajen

Nu har Rio Göteborg tagit semester från vårt stora projekt i Masthugget. Under de senaste två veckorna har vi hunnit hitta resterna av en pir som sannolikt byggdes under mitten av 1700-talet och som enligt kartorna var i bruk fram tills 1900-talet. Fyndmaterialet är mestadels tidstypiskt för 1700-talet med kritpipor och ostindiskt porslin, men vi har även hittat en flätad mjärde. De stora grävningarna i Masthuggskajen fortsätter i höst.

 

Dokumentation av pirkonstruktionen.

 

Övervakning av djupschakt för VA-rör.

Mjärde tillverkad av flätade vidjor. Mjärden framkom på den gamla älvbottnen under lager av påförd lera som hör samman med pirkonstruktionen.

I lager ovanpå piren har vi hittat bland annat ostindiskt porslin.

Kritpipshuvud dekorerat med tudorros.

 

Drönarfoto av pirkonstruktionen. Foto mot NO.

camera_alt