Publikationslista

Här nedan listas vetenskapliga och publika publikationer som medarbetare hos oss varit med och producerat.

Vetenskapliga publikationer  

Sandin, Mats & Wennberg, Tom (2020). Fästningsstaden Göteborg – vad som aldrig blev. Fynd (Göteborg. 1985). 2019, s. 62-71 

Gustafsson, J., Carlsson, K. & Forsblom-Ljungdal 2017: Frames of Production: The case of ceramics:  I: New York: Springer US, International Journal of Historical Archaeology, vol. 22 (2) 

Schager, E., Andersson, C., Lennblad, A. & Paring, M. (2017). Waste Management in Nya Lödöse. New York: Springer US, International Journal of Historical Archaeology, vol. 22 (2) 

Öbrink, Mattias; Williams, Gwilym; Nilsen, Andrine 2017: Townscapes: Utopia and Practice in a Thematic Comparison of Nya Lödöse and Gothenburg. New York: Springer US, International Journal of Historical Archaeology, vol. 22 (2) s. 274-301 

Lorentzson, Mona, Sandin, Mats & Wennberg, Tom 2011: Gamla Älvsborg i nytt ljus: arkeologiska undersökningar 2004-2006. Göteborg: Göteborgs stadsmuseum 

Sandin, Mats & Wennberg, Tom (2008). Ett sargat fäste: Vasatidens belägringar av Gamla Älvsborg ur ett arkeologiskt perspektiv. Göteborg förr och nu. 2008(33), s. 141-172 

Olsson Gustafsson, Lillemor; Anna Gustavsson och Stig Swedberg 2004: Om socialt kön i Amhult en tidigneolitisk boplats i genderperspektiv. I: Nordiska arkeologmötet (22 : Uleåborg : 2004) People, material culture and environment in the north : proceedings of the 22nd Nordic Archaeological Conference, University of Oulu, 18-23 August 2004. 

 

Publika publikationer 

Gustavsson, Anna och Luft von der, Magnus. 2021. Sandarna. En synnerligen märklig boplats. I: Alexandersson, Henrik och Persson, Maria (red). 2021. Göteborg 400 år. Platser med historia. Fornminnesföreningen i Göteborg. 

Azzopardi, Amanda. 2018: Att gräva yrken. I: Nya Lödöse – staden under Gamlestaden. vol. 12. Redaktör Azzopardi, Amanda. 

Andersson Färnström, Cathrine. 2018: Kroppsarbete, förslitningsskador och ledvärk i Nya Lödöse. I: Nya Lödöse – staden under Gamlestaden. vol. 10. Redaktör Azzopardi, Amanda. 

Gustavsson, Jeanette. 2017: Spåren efter barnen – Vad gjorde de om dagarna? I: Nya Lödöse – staden under Gamlestaden. vol. 10. Redaktör Bakunic Fridén, Imelda. 

Andersson, Cathrine 2017: Från barnsben -Vad barnen i Nya Lödöse berättar. I: Nya Lödöse – staden under Gamlestaden. vol. 10. Redaktör Bakunic Fridén, Imelda. 

Andersson, Cathrine. & Müller, Karolina. 2016: Den Straffbara Sexualiteten. I: Overland, V. (red.). Kärlek Bohuslän. Uddevalla: Bohusläns hembygdsförbund  

Bakunic Fridén, Imelda 2016: Stadsgården med lerfigurinerna. I: Nya Lödöse – staden under Gamlestaden. vol. 8. Redaktör Bakunic Fridén, Imelda. 

Andersson Färnström, Cathrine och Müller, Karolina 2016: Den straffbara sexualiteten. I: Nya Lödöse – staden under Gamlestaden. vol. 8. Redaktör Bakunic Fridén, Imelda. 

Gustavsson, Jeanette 2016: En urgammal klocka! I: Nya Lödöse – staden under Gamlestaden. vol. 9. Redaktör Bakunic Fridén, Imelda. 

Andersson, Cathrine och Lennblad, Astrid 2016: Män och musköter – en soldatgrav i Nya Lödöse. I: Nya Lödöse – staden under Gamlestaden. vol. 9. Redaktör Bakunic Fridén, Imelda. 

Azzopardi, Amanda 2016: Skampåle, avfallsbinge och latrin. I: Nya Lödöse – staden under Gamlestaden. vol. 9. Redaktör Bakunic Fridén, Imelda. 

Williams, Gwilym 2015: Tegel genom tiden. I: Nya Lödöse – staden under Gamlestaden. vol. 5. Red: Clara Alvsdotter 

Bakunic Fridén, Imelda 2015: Folktro och trolldomsfall i Nya Lödöse. I: Nya Lödöse – staden under Gamlestaden. vol. 6. Red: Clara Alvsdotter 

Carlstein, Caj 2015: En ask med signatur. I: Nya Lödöse – staden under Gamlestaden. vol. 6. Red: Clara Alvsdotter 

Andersson, Cathrine & Andreasson, Kajsa 2015: ”Att koka en hara” – en middag i Nya Lödöse. I: Nya Lödöse – staden under Gamlestaden. vol. 6. Red: Clara Alvsdotter 

Gustavsson, J., Carlsson, K., Maltin, E. & Jonsson, Leif 2014: Digitiala publika artiklar från Nya Lödöse projektet. I: Nya Lödöse – staden under Gamlestaden. vol.3. Red: Toreld, Christina och Larsson, Lisa K. 

Forsblom Ljungdal, V., Olsson, K. & Öbrink, M. 2013: Stadsplanering. I: Nya Lödöse – staden under Gamlestaden. vol.3. Red: Toreld, Christina och Larsson, Lisa K. 

 

Digitalt publicerade publika artiklar för Nya Lödöse-projektet 

Andersson Färnström, Cathrine 2018: En ovanlig åkomma – Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse. 2018-10-27 En ovanlig åkomma (stadennyalodose.se) (hämtad 2022-03-10), publicerad av Amanda Azzopardi 

Andersson Färnström, Cathrine 2018: En tobaksrökande yngling – Första skelett med ’pipmärke’ funnet i Nya Lödöse. 2018-06-25 En tobaksrökande yngling (stadennyalodose.se) (hämtad 2022-03-10) publicerad av Amanda Azzopardi 

Andersson Färnström, Cathrine 2018: Den osteologiska paradoxen. 2018- 03-14 Den osteologiska paradoxen (stadennyalodose.se) (hämtad 2022-03-10) publicerad av Amanda Azzopardi 

Gustavsson, Jeanette 2018: Våra vanligaste kärlglas och en udda fågel! – Vackra glasbitar ifrån Nya Lödöse funna under 2017 års grävning 2018-03-07 Våra vanligaste kärlglas och en udda fågel! (stadennyalodose.se) (2022-03-10) publicerad av Amanda Azzopardi 

Gustavsson, Jeanette 2018: En pilgrimsflaska från Siegburg – En pilgrimsflaska funnen i Nya Lödöse som är tillverkad i Tyskland 2018-02-28 En pilgrimsflaska från Siegburg (stadennyalodose.se) (hämtad 2022-03-10) publicerad av Amanda Azzopardi 

Pye, Jonathan och Forsblom-Ljungdahl, Veronica 2017: Stadsgården i VA-schaktet. 2017-06-08 Stadsgården i VA-schaktet (stadennyalodose.se) (hämtad 2022-03-10) publicerad av Christina Toreld 

Andersson Färnström, Cathrine 2016: Vad gör vi med alla skelett? 2016-11-22 Vad gör vi med alla skelett? (stadennyalodose.se) (hämtad 2022-03-10) publicerad av Hanna Jansson 

Gustavsson, Jeanette 2016: Kärlglas och fönster – Glaset från Nya Lödöse ger oss en inblick i nylösebornas fönster och dryckeskärl. 2016-02-02 Kärlglas och fönster (stadennyalodose.se) (2022-03-10)  

Azzopardi, Amanda 2016: Publik arkeologi – tankar från en visningsansvarig. 2016-12-01 Publik arkeologi – tankar från en visningsansvarig (stadennyalodose.se) (hämtad 2022-03-10) publicerad av Hanna Jansson 

Andersson Färnström, Cathrine 2015: Smutsiga ben – Arbetsprocessen efter att ha hittat en stor mängd djurben. 2015-12-18 Smutsiga ben (stadennyalodose.se) (hämtad 2022-03-10) publicerad av Imelda Bakunic Fridén 

Pye, Jonathan  2015: Structure from motion. 2015-04-30 Structure from motion (stadennyalodose.se) (hämtad 2022-03-10)  

Bakunic Fridén, Imelda 2015: Andaktsföremål – Diverse föremål funna i Nya Lödöse vittnar också om en religiös tillvaro i den tätbebyggda staden. 2015-12-22 Andaktsföremål (stadennyalodose.se) (2022-03-10) publicerad av Imelda Bakunic Fridén 

Bakunic Fridén, Imelda 2015: Skeden vid golvet. 2015-11-06 Skeden vid golvet (stadennyalodose.se) (2022-03-10) publicerad av Imelda Bakunic Fridén 

Gustavsson, Jeanette 2014: Glaset från Nya Lödöse. 2014-06-16 Glaset från Nya Lödöse (stadennyalodose.se) (hämtad 2022-03-10)  

Bakunic Fridén, Imelda 2014: Nya Lödöse efter utflyttningen till Göteborg. 2014-09-16 Nya Lödöse efter utflyttningen till Göteborg (stadennyalodose.se) (hämtad 2022-03-10) publicerad av Imelda Bakunic Fridén 

Gustavsson, Jeanette 2013: Fyndhantering – Det arkeologiska fyndmaterialet kan berätta mycket om vardagslivet i staden och ge oss en inblick i dåtidens samhälle och människornas liv… 2013-08-19 Fyndhantering (stadennyalodose.se) (hämtad 2022-03-10) publicerad av Imelda Bakunic Fridén 

Pye, Jonathan  2013: 1700-talskrogen i Gamlestan. 2013-09-18 1700-talskrogen i Gamlestan (stadennyalodose.se) (hämtad 2022-03-10) publicerad av Imelda Bakunic Fridén 

Pye, Jonathan och Forsblom-Ljungdahl, Veronica 2013: Grävningen i fågelperspektiv. 2013-05-21 Grävningen i fågelperspektiv (stadennyalodose.se) (2022-03-10) publicerad av Magnus 

 

Steg 2-publikationer 

Luft von der, Magnus. 2012. Lokaliseringsprinciper i Göta älvs dalgång under senneolitisk tid. I: von der Luft, Magnus; Nyqvist, Roger och Wennberg, Tom. 2012. Bortom älven. Arkeologiska undersökningar utmed E45:ans nya sträckning, delsträckan Torpa-Stenröset. Kulturhistoriska rapporter 131. Rio Kulturkooperativ. 

Nyqvist, Roger 2012: Bortom älven. Arkeologiska undersökningar utmed E45:ans nya sträckning, delsträckan Torpa-Stenröset. Kulturhistoriska rapporter 131. Rio Kulturkooperativ. Med Magnus von der Luft och Tom Wennberg, med bidrag av Mats Sandin och Andreas Toreld.