Forskningsverksamhet

Forskning ingår som en integrerad del av vår uppdragsverksamhet och då särskilt i större arkeologiska projekt samt del av internt initierade forskningsprojekt.

Forskningsverksamhet

Forskning ingår som en integrerad del av vår uppdragsverksamhet och då särskilt i större arkeologiska projekt. Vi bedriver också internt initierade forskningsprojekt. Vilka inriktningar de interna projekten får beror på gemensamma såväl som individuella intressen bland kooperativets medlemmar.

Våra medarbetare har bland annat bedrivit forskning kring proveniensanalyser på neolitisk keramik, utfört specialstudier av arkeologiskt flintmaterial samt inom fälten arkeologi- och museologihistoria.

Arkeologi- och museologihistoria

Vår medarbetare Anna Gustavsson är för närvarande tjänstledig för doktorandstudier på Göteborgs Universitet, Institutionen för historiska studier.

Annas avhandlingsprojekt behandlar de arkeologiska disciplinernas framväxt under slutet av 1800-talet och hon intresserar sig speciellt för hur kunskap producerats och medierats. Läs mer här.

Proveniensanalyser

Imelda Bakunic Fridén har varit delaktig i flera forskningsprojekt rörande grundämnesanalyser på främst neolitisk keramik.

Pågående projekt under 2016-2019 är ”Neolitiska Livsätt – regionala nätverk, agrar ekonomi och bosättning på Falbygden”, under ledning av Karl-Göran Sjögren, Institutionen för historiska studier, Göteborgs Universitet. Läs mer om forskningsprojektet här.

En av de tidigare studierna var inom projektet ”CONTACT – The Pitted Ware Phenomenon in Djursland and Maritime Relations across the Kattegat in the Middle Neolithic”, under ledning av Lutz Klassen, Museum Østjylland, Danmark. Artikeln har publicerats 2018 i Journal of archaeological science: Reports.

 

camera_alt

Specialstudier av arkeologiskt flintmaterial