Övriga publikationer

Här nedan listas våra övriga publikationer som är till försäljning.

Stora Holm

Under cirka tre månader sommaren 2011 undersökte Rio Kulturkooperativ fornlämningarna Tuve 134, 197 och 199 vid Stora Holm på Hisingen i Göteborgs kommun. Undersökningarna föranleddes av Göteborgs Stads planer på att etablera ett logistikcentrum i området.

Inom de tre fornlämningarna undersöktes huslämningar och aktivitetsytor från bronsålder och järnålder, samt boplats- och aktivitetsytor från mellanmesolitikum och senmesolitikum.

Pris. 295kr inkl. frakt                        Kontakta oss vid köp: kontakt@riogbg.se

Pris för avhämtning på Rios kontor, i Gamlestaden – 200kr.

Red. Petra Aldén Rudd, Magnus von der Luft, Kalle Thorsberg

camera_alt Rio Göteborg

Berättelser från Gamlestaden: en stadsdels kulturarv i blickfånget.

En antologi om stadsdelen Gamlestaden i Göteborg författade av historiker, arkeologer och etnologer. De tio artiklarnas berättelser sträcker sig från stadsdelens tidiga historia då staden Nylöse (Nya Lödöse) låg på platsen, till dagens pågående förändringar av stadsdelen. Urbana platser är mångfacetterade. Här möts människor med olika bakgrunder och förutsättningar.

De olika texterna och rösterna i denna volym lyfter fram en rad spännande och varierade förhållningssätt till Gamlestaden.

Pris. 249kr + frakt                             Kontakta oss vid köp: anna.gustavsson@riogbg.se

Red. Louise Bengtsson Rylander, Anna Gustavsson, Pernilla Hjelt, Thomas Hjelt, Liza Kettil, Jonas Ruud. 2015

camera_alt Rio Göteborg