Övriga publikationer

Här nedan listas våra övriga publikationer som är till försäljning.

Berättelser från Gamlestaden: en stadsdels kulturarv i blickfånget.

En antologi om stadsdelen Gamlestaden i Göteborg författade av historiker, arkeologer och etnologer. De tio artiklarnas berättelser sträcker sig från stadsdelens tidiga historia då staden Nylöse (Nya Lödöse) låg på platsen, till dagens pågående förändringar av stadsdelen. Urbana platser är mångfacetterade. Här möts människor med olika bakgrunder och förutsättningar.

De olika texterna och rösterna i denna volym lyfter fram en rad spännande och varierade förhållningssätt till Gamlestaden.

Pris. 249kr                               Kontakta oss vid köp: anna.gustavsson@riogbg.se

Red. Louise Bengtsson Rylander, Anna Gustavsson, Pernilla Hjelt, Thomas Hjelt, Liza Kettil, Jonas Ruud. 2015

camera_alt Imelda Bakunic Fridén