Thomas Johansson, arkeolog

Thomas arbetar med alla typer av arkeologiska uppdrag och han har stor erfarenhet av förhistorisk/historisk arkeologi. Fokus för Thomas arbete har fram för allt kommit att ligga på mesolitikum, men också järnålder.

Thomas har varit projektansvarig för arkeologiska uppdrag på Rio Göteborg. Tidigare har han även arbetat för Malmö Kulturmiljö, Bohusläns museum och Göteborgs Stadsmuseum.