Jeanette Gustavsson, arkeolog

Jeanette arbetar med alla typer av arkeologiska uppdrag, men främst med historisk arkeologi och stadsarkeologiska undersökningar. Hon har jobbat mycket med fyndregistrering och är särskilt intresserad keramik och andra föremål från medeltid och historisk tid.