Jeanette Gustavsson, arkeolog

Jeanette arbetar med alla typer av arkeologiska uppdrag. Hon har tidigare arbetat som arkeolog på Riksantikvarieämbetet, UV Väst, UV Öst, UV Bergslagen, på Jönköpings läns museum och på Margaret Gowen & co ltd på Irland. Jeanette har främst arbetat med undersökningar av gravar och ett flertal större stadsarkeologiska utgrävningar.