Rapportarbete i Nya Lödöse

Arkeologi handlar inte bara om att stå ute i fält och gräva fram forntiden, utan varje arkeologiskt uppdrag kräver både för- och efterarbete. Just nu arbetar flera av Rios medarbetare, tillsammans med kollegor från Arkeologerna och Bohusläns museum, med olika former av rapportarbete för grävningarna som utförts av staden Nya Lödöse i nuvarande Gamlestaden i Göteborg.

Våra arkeologer Jonathan, Caj, Mats P och Amanda jobbar, bland annat, med att författa stratigrafiska berättelser, det vill säga sätta samman en kronologi, över några av stadens stadsgårdar och gator samt kyrka och kyrkogård, men skriver även om området kring strandzonen, anläggandet och utvecklingen av Nya Lödöses norra strandskoning och anslutningen av stadens gator mot de så kallade timmerkistorna. Detta är ett delvis knepigt pussel då det involverar att väva samman resultat från flera års grävningar till en helhet, men det är detta arbete som kommer lägga grunden för rapporterna och för vår förståelse av hur staden etablerades och utvecklades.

En annan av våra arkeologer, Jeanette, tillsammans med Veronica från BM och Kristina från Arkeologerna, jobbar just nu med att registrera alla föremål som påträffats under årens grävningar. Utöver registreringen så författar de texter om föremålen till alla de olika rapporterna och skriver dessutom på en speciell föremålsrapport. Föremålen är viktiga för att förstå bland annat lagertillkomst, avfallshantering, handelskontakter, datering och mycket mer.

Vår osteolog Cathrine jobbar, tillsammans med Astrid från BM, med alla de mänskliga skeletten som tagits in från Nya Lödöses kyrkogård. Själva grundanalaysen av kvarlevorna kunde nyligen avslutats och just nu arbetar de med att sammanställa resultaten och författa en osteologisk rapport som skall vävas samman med de arkeologiska resultaten till en omfattande kyrkogårdsrapport.

Fortsättning följer!

Karta över Nya Lödöses kyrkogård och gravar.

camera_alt Caj Carlstein