Caj Carlstein, arkeolog

Caj arbetar med alla typer av arkeologiska uppdrag. Han har tidigare arbetat som arkeolog på Riksantikvarieämbetet, UV Väst. Caj arbetar även sedan 2008 som assisterande projektledare inom forskningsprojektet Offerplats Finnestorp.