Alexander Jonsson, arkeolog

Alexander är nyligen examinerad och har studerat arkeologi samt osteologi. Alexander har haft ett fokus på förhistoria, främst brons- och järnåldern. Men vad gäller fälterfarenhet har han även undersökt medeltida och tidigmoderna lämningar.

Sedan 2021 har Alexander varit verksam i ett antal forskningsundersökningar genomförda av Göteborgs universitet och Västergötlands museum. Under sommaren 2022 färdigställde han sin masteruppsats som behandlar Hallands fornborgar.