Nora Hansson, arkeolog

Nora är utbildad historisk arkeolog och har varit aktiv fältarkeolog sedan 2019. Hon har arbetat vid Lödöse museum och Förvaltningen för kulturutveckling inom Västragötalandsregionen samt Arkeologerna, Statens historiska museer.  

Nora har arbetat med stads- och gravlämningar från medeltiden, samt stadslämningar från nyare tid i Västsverige. Hon har även erfarenhet av stadsundersökningar från bronsåldern på Cypern, samt förhistoriska utgrävningar både i Sverige och i Belgien.