Jonas Kamperin, arkeolog

Jonas har en masterexamen i arkeologi vid Göteborgs universitet, Jonas skrev sin masteruppsats om jordbruk i södra Skandinavien under bronsåldern. Han har under utbildningen gjort praktik inom uppdragsarkeologin och medverkat vid flera grävningar av förhistorisk arkeologi, främst i trakterna av Göteborg och Vårgårda.