Projekt

Rio Göteborg har sedan starten 2013 genomfört ett stort antal projekt inom naturvård, uppdragsarkeologi och kulturhistoria. Nedan finns våra projekt listade.

Projekt

Nedan följer en lista över våra projekt. Våra rapporter hittar ni här.

— Biologi och naturvård

Groddjursinventering på golfbanan i Torslanda

Visa projekt

— Biologi och naturvård

Naturvärdesinventering inom Båstorp 6:7 m.fl., Ale kommun

Visa projekt

— Naturvärdesinventeringar (NVI)

Naturvärdesinventering inom Nödinge-Stommen 7:1 m.fl., Ale kommun

Visa projekt

— Biologi och naturvård

Inventering av stinkpadda 2016

Visa projekt

— Biologi och naturvård

Kompletterande inventering av fåglar vid Mårdaklev

Visa projekt

— Biologi och naturvård

Uppföljande kontroll av fåglar vid vindpark Årjäng SV

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Gamla Älvsborgs slott. Göteborg 185 inom fastigheten Majorna 140:8, Göteborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning i form av skadedokumentation av befästningsmur.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Lindås 1:3 och 1:133 Askims socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk utredning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

G1514:1 inom Styrsö 2:613 m.fl., Styrsö socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte.

Visa projekt

— Biologi och naturvård

Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) på Styrsö

Visa projekt