Projekt

Rio Göteborg har sedan starten 2013 genomfört ett stort antal projekt inom naturvård, uppdragsarkeologi och kulturhistoria. Nedan finns våra projekt listade.

Projekt

Nedan följer en lista över våra projekt. Våra rapporter hittar ni här.

— Arkeologi & kulturhistoria

Norum 262 inom Norums-Torp 1:33 Norums socken, Stenungsunds kommun. Arkeologisk förundersökning.

Visa projekt

— Biologi och naturvård

Inventering av naturvärden och groddjur på fastigheten Ulmekärr 1:3 och angränsande områden

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Förundersökning Lundby 231 Bräcke Diakoni. Arkeologisk förundersökning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Björlanda 297 inom Låssby 3:84 m. fl. Björlanda socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Ubbhult 1:50 m. fl. Sätila socken, Marks kommun. Arkeologisk utredning - steg 1.

Visa projekt

— Biologi och naturvård

Mätning av vegetationshöjd i gräsmarker i Västra Götalands län 2015

Visa projekt

— Biologi och naturvård

Naturvärdesinventering inom Kaselyckan 1, Uddevalla kommun

Visa projekt

— Biologi och naturvård

Naturvärdesinventering för området Sörvik 1:35

Visa projekt

— Biologi och naturvård

Naturvärdesinventering inom Herrestads-Hogen 1:9, Uddevalla kommun

Visa projekt

— Artinventeringar

Fladdermöss i Aneby-Tranås – Fördjupad inventering inför etablering av vindkraft

Visa projekt