Arkeologisk utredning i Öxnered, Vänersborgs kommun

Rio Göteborg utför under oktober 2017 en arkeologisk utredning i Öxnered strax utanför Vänersborg. Utredningen föranleds av detaljplanearbete. Inom området finns sedan tidigare bland annat en fossil åkermark (Vänersborg 95:1) och en tegelindustri (Vänersborg 158) registrerade.