Vårgårda - Arkeologiska undersökningar längs E20

Vårgårdabydgden har en spännande förhistoria med en rik fornlämningsbild. Rio Göteborg är involverad i flera grävningar i trakten och vi kommer lägga upp mer information allteftersom arbetet fortskrider.