Mats Sandin, arkeolog

Mats arbetar med alla typer av arkeologiska undersökningar och forskningsundersökningar. Han har tidigare varit verksam som arkeolog vid vid Göteborgs Stadsmuseum, Regionmuseum Västra Götaland, RAÄ UV Syd, RAÄ UV Väst, Landsantikvarien Halland, Stadsantikvariska avdelningen Malmö museer samt Göteborgs Universitet.

Mats har även flera års erfarenhet som handläggare vid Länsstyrelsens kulturmiljöenheter i Västra Götalands län och Jönköpings län. Mats har arbetat med alla perioder, dock med viss fokus på historisk arkeologi och järnålder.