Cathrine Färnström, osteolog och arkeolog

Cathrine arbetar med alla typer av arkeologiska uppdrag. Cathrine är i första hand osteolog men arbetar också som arkeolog och har grävt stenålder till tidigmodern tid. Cathrine jobbar både med humanosteologiskt och animalosteologiskt skelettmaterial, och hen är speciellt intresserad av frågeställningar gällande sjukdomsspridning samt relationer mellan människa och djur under olika tidsperioder.