Fält: Stora Kil, Värmland

Just nu genomför vi en arkeologisk undersökning i anslutning till gravfältet Raä Stora Kil 14:1, Kil i Värmland. Området förundersöktes av oss i våras och inom den avbanade ytan finns gravar och boplatsrelaterade anläggningar.

Fornsök

 

Raä Stora Kil 14:1, Värmland

camera_alt Rio Göteborg