Projekt

Rio Göteborg har sedan starten 2013 genomfört ett stort antal projekt inom naturvård, uppdragsarkeologi och kulturhistoria. Nedan finns våra projekt listade.

Projekt

Nedan följer en lista över våra projekt. Våra rapporter hittar ni här.

— Arkeologi & kulturhistoria

Arkeologisk utredning i Öxnered, Vänersborgs kommun

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Arkeologiska undersökningar i Vännåkra

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Arkeologiska undersökningar vid Säve flygfält

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Björlanda 297 inom Låssby 3:84 m. fl. Björlanda socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning.

Visa projekt

— Artinventeringar

Fladdermöss i Aneby-Tranås – Fördjupad inventering inför etablering av vindkraft

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Förundersökning Lundby 231 Bräcke Diakoni. Arkeologisk förundersökning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

G1514:1 inom Styrsö 2:613 m.fl., Styrsö socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Gamla Älvsborgs slott. Göteborg 185 inom fastigheten Majorna 140:8, Göteborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning i form av skadedokumentation av befästningsmur.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Gravfälts undersökning i Ytterby

Visa projekt

— Biologi och naturvård

Groddjursinventering på golfbanan i Torslanda

Visa projekt