Projekt

Rio Göteborg har sedan starten 2013 genomfört ett stort antal projekt inom naturvård, uppdragsarkeologi och kulturhistoria. Nedan finns våra projekt listade.

Projekt

Nedan följer en lista över våra projekt. Våra rapporter hittar ni här.

— Arkeologi & kulturhistoria

Arkeologisk utredning i Öxnered, Vänersborgs kommun

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Björlanda 297 inom Låssby 3:84 m. fl. Björlanda socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning.

Visa projekt

— Artinventeringar

Fladdermöss i Aneby-Tranås – Fördjupad inventering inför etablering av vindkraft

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Förundersökning Lundby 231 Bräcke Diakoni. Arkeologisk förundersökning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

G1514:1 inom Styrsö 2:613 m.fl., Styrsö socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Gamla Älvsborgs slott. Göteborg 185 inom fastigheten Majorna 140:8, Göteborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning i form av skadedokumentation av befästningsmur.

Visa projekt

— Biologi och naturvård

Groddjursinventering på golfbanan i Torslanda

Visa projekt

— Biologi och naturvård

Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) på Styrsö

Visa projekt

— Biologi och naturvård

Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69

Visa projekt

— Biologi och naturvård

Inventering av naturvärden och groddjur på fastigheten Ulmekärr 1:3 och angränsande områden

Visa projekt