Konferens: Gothenburg ceramics 2019 – NYTT DATUM!

Gothenburg Ceramics: Production, trade and cultural exchange in Europe AD 1000–1850

MUSEUM OF GOTHENBURG
9 – 11th of May 2019

Theme
The last 100 years of historical archaeology in western Sweden have resulted in extensive, primarily urban, ceramic collections in our museums. This material reveals a picture of ceramic development as well as suggesting complex European links spanning a period of 850 years. Although there is ongoing research, much of the material still remains unpublished. This conference aims to meet and discuss European ceramics from a broad perspective. There will also be an opportunity to view pottery assemblages from our museum collections.

Call for papers 
We invite presentations covering topics such as production, distribution and trade, waste management, contacts and diaspora, cooking and dining habits or other social aspects. The presentations will be a maximum of 20 minutes back to back, including questions.

Please send title and abstract (max 1500 characters) to: tom.wennberg@kultur.goteborg.se
Last day to submit abstracts: 30th September 2018

Preliminary timetable
30th September 2018: last day to submit abstracts.
1st November 2018: registration opens.
28th February 2019: registration closes.
16th – 18th May 2019: Conference will take place at the Museum of Gothenburg

Organizing committee for the conference 

Jeanette Gustavsson, Rio Göteborg, natur- och kulturkooperativ, Sweden
Tom Wennberg, Museum of Gothenburg, Sweden
Åsa Engström, Museum of Gothenburg, Sweden
Sonia Jeffery, Lödöse museum/Västarvet, Sweden
Veronica Forsblom Ljungdahl, Bohusläns museum, Sweden

The conference is a collaboration with the Medieval Pottery Research Group (MPRG).

Neolitiska livssätt – uppdatering av keramikanalyserna.

”Det här projektet handlar om några centrala frågor om hur det tidiga jordbruket organiserades. De olika sätt människor på stenåldern för ca 5000 år sedan försörjde sig på, påverkade hur landskapet var organiserat, men också vilka samhällen som kunde byggas upp.” Göteborgs Universitets hemsida (se länk nedan)

Inom projektet utförs ett flertal olika studier, där analyser av det keramiska materialet är en del av arbetet. Imelda är anställd som konsult för att utföra grundämnesanalyser på keramiken genom att använda en icke-destruktiv metod (pXRF). Genom att studera sammansättningen av grundämnen som finns i keramiken och i leran i sig, kan vi möjliggöra en diskussion om varifrån föremålen eller råmaterialet (leran) kommer. Keramikmaterialet kommer i huvudsak från Falbygden-området, men det har även utförts analyser på referensmaterial från andra platser i Sverige. Över hundratals skärvor har analyserats, och i stunden arbetar vi med genomgång av rådata samt resultaten av denna. Vi hoppas kunna besvara frågor rörande förflyttningar av föremål eller råmaterial, samt ge nya aspekter på bland annat stenålderssamhällets ekonomi.

Projektets hemsida hittar ni här.