Anna Ljunggren, biolog

Anna arbetar med inventeringar, naturvärdesbedömningar och MKB:er. Anna har även utfört inventeringsuppdrag åt Göteborgs Stadsmuseum. Hon har tidigare varit projektansvarig för Rio Kulturkooperativs naturprojekt. Anna har pedagogisk utbildning, och är engagerad i vår pedagogiska verksamhet.