Rapportlista

Här listar vi våra rapporter för nedladdning.

Sök på årtal, utgivningsnummer, titel, projekt eller författare.

NR expand_less Titel expand_less Författare PDF
2017:3 Trankärr 2:1, Ytterby socken, Kungälvs kommun. Arkeologisk utredning. Gwilym Williams
Mats Petterson
2017:2 Tjuvkil 3:5 m. fl., Lycke socken, Kungälv kommun. Arkeologisk utredning. Petra Aldén Rudd
2017:1 Kareby-Rishammar 2:2, Kareby socken, Kungälvs kommun Arkeologisk utredning Jonathan Pye
Gwilym Williams
NL 2017:1 Stadsgård 1–4 · gata a och b samt vretar Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden Västergötland, Göteborgs stad och kommun, Göteborg 218 Mattias Öbrink
Christina Rosén Red.
2016:16 Lindås 1:3 och 1:133 Askims socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk utredning. Karin Olsson
2016:15 Naturvärdesinventering inom Båstorp 6:7 m.fl., Ale kommun Cecilia Nilsson
2016:14 Naturvärdesinventering inom Nödinge-Stommen 7:1 m.fl., Ale kommun Cecilia Nilsson
2016:13 Stala 387 och 388 inom Säckebäck 1:2, Stala socken, Orust kommun. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte. Jonathan Pye
2016:12 Högsbo 3:5 m. fl., Västra Frölunda socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk utredning. Petra Aldén Rudd
2016:11 Göteborg 15:1, 516 och 517 inom Sandarna 18:3 m. fl., Göteborgs socken och kommun Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte Magnus von der Luft
Mats Sandin
Kalle Thorsberg
2016:10 Kareby 28 m. fl., Kareby socken, Kungälvs kommun. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte. Petra Aldén Rudd
2016:8 G1514:1 inom Styrsö 2:613 m. fl., Styrsö socken, Göteborgs kommunt Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte. Magnus von der Luft
Kalle Thorsberg
2016:7 Marstrand 110 inom Marstrand 6:147 m. fl., Marstrands socken, Kungälvs kommun. Kompletterande arkeologisk förundersökning. Magnus von der Luft
Kalle Thorsberg
2016:6 Överföringsledning för VA. Ytterby, Hålta, Solberga och Torsby socknar, Kungälvs kommun Särskild utredning - Steg 2 samt kompletterande arkeologisk utredning Thomas Johansson
Sara Lyttkens
2016:5 Skogome 7:1 m. fl., Säve socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk utredning. Karin Olsson
2016:4 Gamla Älvsborgs slott. Göteborg 185 inom fastigheten Majorna 140:8, Göteborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning i form av skadedokumentation av befästningsmur. Jeanette Gustavsson
Mats Sandin
2016:3 Ubbhult 1:50 m. fl. Sätila socken, Marks kommun. Arkeologisk utredning - steg 1. Caj Carlstein
2016:2 Ny fornlämning G1440:1 inom Torsby-Bräcke 3:1, Torsby socken, Kungälvs kommun Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Sara Lyttkens
2016:1 Ny fornlämning G1440:2 inom Torsby-Tofta 1:4, Torsby socken, Kungälvs kommun. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Sara Lyttkens
2015:17 Uppföljande kontroll av fåglar vid vindpark Årjäng SV, Årjängs kommun Anna Ljunggren