Rapportlista

Här listar vi våra rapporter för nedladdning.

Sök på årtal, utgivningsnummer, titel, projekt eller författare.

NR expand_less Titel expand_less Författare PDF
NL 2022:2 Strandzonen i Nya Lödöse Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden Västergötland, Göteborgs stad och kommun, L1969:847 Mattias Öbrink
Jeanette Gustavsson
Jonathan Pye
Mats Petterson
2021:10 Tjuvkil 2:67 och 2:8, Lycke socken, Kungälvs kommun, Arkeologisk utredning Amanda G. Azzopardi
2021:9 Äspet 1:5, Säve socken, Göteborgs kommun. Boplats L1968:7626. Arkeologisk förundersökning Thomas Johansson
2021:8 Arntorp 1:2 och 1:4, Kareby socken, Kungälvs Kommun. Arkeologisk utredning. Lina Håkansdotter
2021:7 Åseby 7:2, Säve socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk utredning Steg 2 Petra Aldén Rudd
2021:6 Brunnsnäs 2:9, Ulricehamns socken och kommun. Arkeologisk utredning Caj Carlstein
Magnus von der Luft
2021:5 Kvarteret Skepparen L1968:9295, Strömstad socken och kommun, Västra Götalands län Arkeologisk undersökning av stadslämningar från 1700- och 1800-tal Annika Östlund
Oliver Brown
Caj Carlstein
Cathrine Färnström
Jeanette Gustavsson
Mats Petterson
Arwo Pajusi
2021:4 Kvisljungeby 3:6 m. fl., Björlanda socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning Amanda G. Azzopardi
Magnus von der Luft
2021:3 Säve flygfält. Åseby 1:5, Lexby 2:6 m. fl., Tuve, Säve och Björlanda socknar Göteborgs kommun. Arkeologisk utredning steg 1 Petra Aldén Rudd
2021:2 Herrestad 142:1 inom Utby 2:7 och 4:6, Herrestad socken, Uddevalla kommun. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Karin Olsson
2021:1 Gullbringa 1:4 m. fl., Hålta och Lycke socknar, Kungälvs kommun Arkeologisk utredning - steg 2 Thomas Johansson
NL 2021:4 Bilagor till Nya Lödöse kyrka och kyrkogård Nya Lödöse Rapport 2021:4 Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden 2013–2014 och 2016–2018 Västergötland, Göteborgs stad och kommun, Gamlestaden 740:142 med fl era, L1969:847 Jeanette Gustavsson
Cathrine Färnström
Veronica Forsblom-Ljungdahl
Christina Rosén Red.
NL 2021:4 Nya Lödöse kyrka och kyrkogård Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden 2013–2014 och 2016–2018 Västergötland, Göteborgs stad och kommun, Gamlestaden 740:142 med flera, L1969:847 Christina Rosén Red.
Amanda G. Azzopardi
Cathrine Färnström
Phil Chavasse
Veronica Forsblom-Ljungdahl
Jeanette Gustavsson
NL 2021:3 Stadsgård 5, 6, 9, 16, 17, 32, gata B, samt vretar Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden Västergötland, Göteborgs stad och kommun, L1969:847 Mats Petterson
Mattias Öbrink
Jonathan Pye
NL 2021:2 Vallgraven i sydvästra Nya Lödöse Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden. Västergötland, Göteborgs stad och kommun, L1969:847 Mattias Öbrink
2020:11 L2019:2670 och L2019:2671 inom Runnvålen 1:4 och Vikstad 1:8, Stora Kils socken, Kils kommun Arkeologisk undersökning Thomas Johansson
Petra Aldén Rudd
2020:10 Sörhaga 1:7 m. fl., Alingsås socken och kommun. Arkeologisk utredning steg 1 Karin Berggren
2020:9 Ubbarp 8:16 (f d Duvered 5:2) Hössna socken, Ulricehamns kommun Arkeologisk utredning – steg 2. Caj Carlstein
Magnus von der Luft
2020:8 L1970:4954, L2019:6267, L2019:6275 och L2019:6277 inom fastigheterna Askim 58:7 och 58:12, Askims socken, Göteborgs kommun Arkeologisk förundersökning Petra Aldén Rudd
Thomas Johansson
2020:7 L2019:6004, L2019:6016 och L2019:6020 inom Vännåkra 2:41 och 2:81 Örby socken, Marks kommun. Arkeologisk förundersökning Caj Carlstein