Rapportlista

Här listar vi våra rapporter för nedladdning.

Sök på årtal, utgivningsnummer, titel, projekt eller författare.

NR expand_less Titel expand_less Författare PDF
K001 Sten.doc
2014:23 Naturvärdesinventering inom Herrestads-Hogen 1:9, Uddevalla kommun
2014:21 Fladdermöss i Aneby-Tranås - Fördjupad inventering inför etablering av vindkraft
2013:3, 2014:18 Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69
2014:22 Naturvärdesinventering inom Kaselyckan 1, Uddevalla kommun
Mätning av vegetationshöjd i gräsmarker i Västra Götalands län 2015
2014:9 Naturvärdesinventering för området Sörvik 1:35
2014:6 Väg 160, sträckan Skåpesundsbron – Varekil Varekilsnäs 1:21 m. fl. Stala socken, Orusts kommun Arkeologisk förundersökning Petra Aldén Rudd
Thomas Johansson
Louise Olsson Thorsberg
2014:8 Förundersökning Lundby 231 Bräcke Diakoni Arkeologisk förundersökning Petra Aldén Rudd
2015:12 Göteborg 216, Länsresidenset. Arkeologisk förundersökning i form av en schaktningsövervakning av fastigheten Inom vallgraven 53:16, Göteborgs stad. Oliver Brown
Jeanette Gustavsson
2015:1 Bollestad 1:23 m.fl. Hålta och Kareby socknar, Kungälvs kommun. Arkeologisk utredning. Thomas Johansson
2014:4 Hult 1:126 m. fl. Askims socken, Göteborgs kommun. Särskild utredning. Louise Olsson Thorsberg
2014:16 Björlanda 297 inom Låssby 3:84 m. fl. Björlanda socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning. Louise Olsson Thorsberg
2014:10 Gamleberg 1:26 m. fl. Ödsmåls socken, Stenungsunds kommun Särskild utredning Thomas Johansson
2016:3 Ubbhult 1:50 m. fl. Sätila socken, Marks kommun. Arkeologisk utredning - steg 1. Caj Carlstein
Stadsgård 1–4 · gata a och b samt vretar Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden Västergötland, Göteborgs stad och kommun, Göteborg 218 Amanda G. Azzopardi
Jeanette Gustavsson
Mats Petterson
Caj Carlstein
Jonathan Pye
Oliver Brown
Karin Olsson
Petra Aldén Rudd
Imelda Bakunic Fridén
2013:1 Skredsvik 160, 163, 177, 178, 360, 371 och 373 inom Börsås 1:3 m. fl., Skredsviks socken, Uddevalla kommun. Arkeologisk förundersökning. Louise Olsson Thorsberg
2014:1 Torslanda 115 inom Amhult 3:1 Torslanda socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning. Thomas Johansson
2014:3 Munkeröd 1:12 m. fl. Norums socken, Stenungsunds kommun. Särskild utredning – steg 1. Magnus von der Luft
Louise Olsson Thorsberg
Karin Olsson
Roger Nyqvist
2013:4 Inventering av naturvärden och groddjur på fastigheten Ulmekärr 1:3 och angränsande områden