Mats Petterson, arkeolog

Mats arbetar med alla typer av arkeologiska uppdrag. Han har flerårig erfarenhet av arkeologiska stadsundersökningar och har tidigare arbetat på östkusten, främst i Sigtuna, Stockholm och Kalmar. Mats har bland annat arbetat i fem år med det agrarhistoriska Geometriska Jordeboksprojektet (de Svenska storskaliga 1600-talskartorna) på Riksarkivet.