Akeologisk utredning i Åminne, Värnamo

Just nu utför Mats och Magnus en utredning i Åminne, Värnamo.

Hittills har en ny boplats med preliminär datering till stenålder registrerats.

 

camera_alt