Arkeologisk utredning i Herrljunga

Under de kommande två veckorna utför vi en arkeologisk utredning i ett ännu vintervitt Herrljunga. Trafikverket ämnar anlägga ett förbigångsspår för långsamtgående tåg och därför undersöker vi nu en sträcka längs med banvallen, från Remmene kyrka till Hallebo.

camera_alt