Kompletterande inventering av fåglar vid Mårdaklev

Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ gjorde under 2015 en inventering av bivråk inför en planerad vindpark vid Mårdaklev i Svenljunga kommun. Både häckande och sträckande bivråk inventerades. Häckande fåglar i naturreservatet Klev, beläget sydost om det sydligaste verket i vindparken, inventerades också. Inventeringarna kompletterar de tidigare inventeringar av fågellivet i området som gjordes av Rio Kulturkooperativ år 2010 och 2011.

I området Mårdaklev i Svenljunga kommun, Västra Götalands län, planerar Varberg Energi AB en vindpark om sex verk. Det planerade vindparksområdet är beläget strax väster om Ätran på en större skogsklädd ås norr om samhället.

Syftet med fågelinventeringen var att kartlägga i vilken omfattning bivråk sträcker genom området under både vår och höst. Syftet var även att kartlägga om bivråk häckar inom eller i landskapet närmast runt den planerade vindparken. Inventeringen av häckande fåglar i naturreservatet Klev var särskilt inriktad mot arter som ses som känsliga i vindkraftssammanhang.