Lars Gerre, biolog, kontaktperson

Lars är kontaktperson för uppdrag inom biologi och naturvård. Han arbetar främst med fågelinventeringar, men även med naturvärdesbedömningar och MKB:er. Lars har tidigare arbetat med kartering av kärlväxter i fjällen för Göteborgs universitet och inventering av kärlväxter i gräsmarker, stränder och fjäll för Länsstyrelsen i Västerbotten. Han har också arbetet med häckfågelinventering i Norrlands inland.