Josefin Matala, arkeolog

Josefin är en nyexaminerad arkeolog som studerat miljöarkeologi på Umeå Universitet. Hon har främst fokuserat på förhistoria i både Norrland och Västra Götaland, men arbetar nu även med historiska lämningar och stadsarkeologi. I sin kandidatuppsats undersöker Josefin boplatsindikationer kring en folkvandringstida fyndplats genom att utföra ett antal miljöarkeologiska analyser.