Amanuel Hailemariam Zerue, arkeolog

Amanuel arbetar med alla typer av arkeologiska uppdrag samt med Rio Göteborgs ansamlade fyndmaterial. Tidigare har Amanuel arbetat med katalogisering vid Nationalmuseet i Asmara, Eritrea. Han har även deltagit i undersökningar av paleolitiska fornlämningar i Tokondae och Qahaito, Eritrea. Amanuel har arkeologisk utbildning från universitetet i Adi-Keih, Eritrea. Han har även under flera år arbetat som gymnasielärare i historia i Duta Barentu, Eritrea.

Inga resultat hittades.

Rensa filtrering clear