Förundersökning av stensättningen Lundby 41

I veckan har Petra och Caj förundersökt en grav, Lundby 41, inne på Volvos område i Lundby.

Efter avtorvning har den visat sig bestå av en 6 x 6 meter stor stenpackning och en ca 20 meter lång stenfylld svacka. Dessutom framkom föremål av flinta. När dokumentationen av fornlämningen är klar täcks den över med markduk och återfylls i väntan på fortsatt undersökning i det fall byggplanerna kvarstår.

camera_alt