Arkeologisk utredning i Hindås

Under veckan har Petra, Amanda och Caj genomfört en arkeologisk utredning i Hindås. Under utredningen dokumenterades främst lämningar från agrara verksamheter, som lokaliserats genom äldre kartmaterial.

camera_alt