Rapportlista

Här listar vi våra rapporter för nedladdning.

Sök på årtal, utgivningsnummer, titel, projekt eller författare.

NR expand_less Titel expand_less Författare PDF
K011 Stenbrottet på Hud Stig Swedberg
K010 Arkeologisk förundersökning inom Hällekind 1:2 Stig Swedberg
K009 Arkeologisk utredning Kil Stig Swedberg
Petra Aldén Rudd
K008 Arkeologisk utredning Lianeåsen Anna Ljunggren
Stig Swedberg
K007 Arkeologisk utredning Vindkraftpark Hud Anna Ljunggren
Roger Nyqvist
Stig Swedberg
K006 Förundersökning av nyupptäckt fornlämning inom Överby 1:7 Stig Swedberg
Magnus von der Luft
K005 Arkeologisk utredning inom Kungbäck 1:144 Åsa Algotsson
Stig Swedberg
K004 Arkeologisk utredning inom Hällekind 1:2 Stig Swedberg
Åsa Algotsson
K003 Stenindustrilämningar i Ejde Åsa Algotsson
Stig Swedberg
K002 Förstudie Sannäs Stig Swedberg
K001 Sten.doc :Metod för dokumentation av lämningar från stenhuggarepoken Stig Swedberg
Åsa Algotsson
I2013:6 Miljökonsekvensbeskrivning Projekt Holmevattnet Benjamin Grahn-Danielson
Cecilia Nilsson
I2013:5 Ertseröd 1:7, Tanums kommun. Kompletterande arkeologisk utredning Benjamin Grahn-Danielson
I2013:4 Landskap vindkraft människor Landskapsanalys Årjäng NV etapp 2 Stig Swedberg
I2013:3 Miljökonsekvensbeskrivning Projekt Årjäng NV etapp 2 Johan Kahlman
Stig Swedberg
I2013.2 Fladdermusinventering vid Västra Deromes planerade vindpark Stefan Pettersson
I 2013:1 Säve 242 inom Skogome 7:1 i Säve socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Karin Olsson
I 2012:7 Särskild utredning utmed väg 747, Tönsäng – Tuvesvik, Morlanda socken, Orust kommun Thomas Johansson
I 2012:5 Vindpark Botilsäter. Kompletterande utredning Botilsäters-Backa 1:16 Stefan Pettersson
Thomas Johansson
I 2012:2 Miljökonsekvensbeskrivning Projekt Stenshult. Uppförande av vindkraftverk, Uddevalla kommun Anna Ljunggren
Cecilia Nilsson
Karin Olsson