145Tanum 1796 och nyupptäckt fornlämninggisk förundersökning, Tanums kommun