128Skogome 7_1, Säve socken, Göteborgs kommun. Särskild utredning