149Göteborg 218, Nya Lödöse. Göteborgs stad och kommun. Gamlestadens fabriker, arkeologisk förundersökning