138Göteborg 218, Nya Lödöse, Göteborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning, ytorna B, C och E