Östra Öresjöns vik där boplatslämningarna i Vännåkra skymtar på andra sidan vattnet. Bilden är tagen på andra sidan viken.