Eklund i området Brunn, strax söder om gamla rv40, där ett litet röjningsröseområde hittades.