En av brunnarna har snittats och arkeologerna undersöker lagerföljden.