SUBo

Vi är med i Sveriges uppdragsarkeologiska branschorganisation (SUBo).

SUBo är branschorganisationen för verksamheter som bedriver uppdragsarkeologi och organiserar såväl offentliga som privata utförare. Syftet är att verka för goda och likvärdiga villkor nationellt, samt att synliggöra den samhällsnytta kulturmiljöarbetet bidrar med.

I publikationen nedan har vi bidragit med ett kort avsnitt om oss och en av våra undersökningar som genomfördes under 2019, läs mer här Arkeologi-i-Sverige-2019.

camera_alt