Rapportlista

Här listar vi våra rapporter för nedladdning.

Sök på årtal, utgivningsnummer, titel, projekt eller författare.

NR expand_less Titel expand_less Författare PDF
2015:1 Bollestad 1:23 m.fl. Hålta och Kareby socknar, Kungälvs kommun. Arkeologisk utredning. Thomas Johansson
Sara Lyttkens
Mätning av vegetationshöjd i gräsmarker i Västra Götalands län 2015
2014:23 Naturvärdesinventering inom Herrestads-Hogen 1:9, Uddevalla kommun Lars Gerre
2014:22 Naturvärdesinventering inom Kaselyckan 1, Uddevalla kommun Lars Gerre
2014:21 Fladdermöss i Aneby-Tranås - Fördjupad inventering inför etablering av vindkraft Stefan Pettersson
2014:19 Björlanda 299 inom Låssby 3:5, Björlanda socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning. Magnus von der Luft
2014:18, 2013:3 Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson
2014:17 Överföringsledning för VA Ytterby, Hålta, Solberga och Torsby socknar, Kungälvs kommun. Särskild utredning - steg 1. Magnus von der Luft
Roger Nyqvist
2014:16 Björlanda 297 inom Låssby 3:84 m. fl. Björlanda socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning. Louise Olsson Thorsberg
2014:14 Ny fornlämning 1347:1 inom Hult 1:126, Askims socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning. Jonathan Pye
2014:13 Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl. Linda Andersson
Cecilia Nilsson
2014:12 Hällebäck 1:6 m. fl., Norums socken, Stenungsunds kommun. Särskild utredning Jonathan Pye
2014:10 Gamleberg 1:26 m. fl. Ödsmåls socken, Stenungsunds kommun Särskild utredning Thomas Johansson
2014:9 Naturvärdesinventering för området Sörvik 1:35 Lars Gerre
2014:8 Förundersökning Lundby 231 Bräcke Diakoni Arkeologisk förundersökning Petra Aldén Rudd
2014:7 Torslanda 133 inom Röd 2:24, Torslanda socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning. Petra Aldén Rudd
Thomas Johansson
2014:6 Väg 160, sträckan Skåpesundsbron – Varekil Varekilsnäs 1:21 m. fl. Stala socken, Orusts kommun Arkeologisk förundersökning Petra Aldén Rudd
Thomas Johansson
Louise Olsson Thorsberg
2014:4 Hult 1:126 m. fl. Askims socken, Göteborgs kommun. Särskild utredning. Louise Olsson Thorsberg
Kalle Thorsberg
2014:3 Munkeröd 1:12 m. fl. Norums socken, Stenungsunds kommun. Särskild utredning – steg 1. Magnus von der Luft
Louise Olsson Thorsberg
Karin Olsson
Roger Nyqvist
2014:2 Tuve 191 inom Tuve 15:221 Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk förundersökning Louise Olsson Thorsberg