Rapportlista

Här listar vi våra rapporter för nedladdning.

Sök på årtal, utgivningsnummer, titel, projekt eller författare.

NR expand_less Titel expand_less Författare PDF
I2011:17 Samrådsunderlag Projekt Ljungskile Svenshögen Cecilia Nilsson
Annika Östlund
I2011:14 Nattskärra i Kyrkeröd, Orust kommun. Inventering inför planerad vindpark Linda Andersson
I2011:11 Komplettering av: Miljökonsekvensbeskrivning Projekt Årjäng NV och SV. Uppförande av vindkraftverk, Årjängs kommun Stig Swedberg
I2011:9 Fåglar vid Vävra berg. Inventering inför planerad vindpark Linda Andersson
I2011:8 Samrådsunderlag Projekt Vinnsäter Cecilia Nilsson
Stig Swedberg
I2011:7 Tjäder och nattskärra i Lursäng. Inventering inför planerad vindpark Cecilia Nilsson
I2011:6A Efterdokumentation av Tanum 580 och 671 Stig Swedberg
I2011:5 Komplettering av: Miljökonsekvensbeskrivning Projekt Lursäng. Uppförande av vindkraftverk, Tanums kommun Cecilia Nilsson
Stig Swedberg
I2011:3 Förstudie natur Projekt Ledum, Tanums kommun. Översiktlig biotopkartering samt bedömning av fågel- och fladdermusfauna Cecilia Nilsson
Stefan Pettersson
I2011:1B Miljökonsekvensbeskrivning Projekt Vetteberget. Uppförande av vindkraftverk, Strömstads kommun Linda Andersson
Benjamin Grahn-Danielson
I2011:1A Förstudie 130 kV kraftledning Hogstorp. Kulturhistorisk analys och naturvärdesbedömning Anna Ljunggren
Stig Swedberg
I2010:26 Miljökonsekvensbeskrivning Projekt Årjäng SV. Uppförande av vindkraftverk, Årjängs kommun Stefan Pettersson
Thomas Johansson
I2010:16 Miljökonsekvensbeskrivning Projekt Ulvås. Uppförande av vindkraftverk, Kungsbacka och Marks kommuner Maria Magnusson
Karin Olsson
I2010:12 Samrådsunderlag Projekt Ljungskile Norra Stefan Pettersson
Thomas Johansson
I2010:10 Projekt Ulvås, Kungsbacka och Marks kommuner. Kompletterande arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning Stefan Pettersson
Karin Olsson
I2010:8 Miljökonsekvensbeskrivning Projekt Vävra berg. Uppförande av vindkraftverk, Kungälvs kommun Linda Andersson
Maria Magnusson
Karin Olsson
I2010:1 Miljökonsekvensbeskrivning Vindpark Tyft. Uppförande av vindkraftverk i Tanums kommun Anna Ljunggren
Thomas Johansson
I2009:59 Miljökonsekvensbeskrivning Projekt Årjäng NV. Uppförande av vindkraftverk, Årjängs kommun Maria Magnusson
Thomas Johansson
I2009:38 Miljökonsekvensbeskrivning Projekt Forshälla. Uppförande av vindkraftverk, Uddevalla kommun Karin Olsson
I2009:37 Björlanda 336, 337, 339, 345, 394 och 459 inom Lexby 4:54 m. fl. Björlanda socken, Göteborgs kommun. Arkeologiska förundersökningar Magnus von der Luft