Rapportlista

Här listar vi våra rapporter för nedladdning.

Sök på årtal, utgivningsnummer, titel, projekt eller författare.

NR expand_less Titel expand_less Författare PDF
I2013:3 Miljökonsekvensbeskrivning Projekt Årjäng NV etapp 2 Johan Kahlman
Stig Swedberg
I2013.2 Fladdermusinventering vid Västra Deromes planerade vindpark Stefan Pettersson
I 2013:1 Säve 242 inom Skogome 7:1 i Säve socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Karin Olsson
I 2012:7 Särskild utredning utmed väg 747, Tönsäng – Tuvesvik, Morlanda socken, Orust kommun Thomas Johansson
I 2012:5 Vindpark Botilsäter. Kompletterande utredning Botilsäters-Backa 1:16 Stefan Pettersson
Thomas Johansson
I 2012:2 Miljökonsekvensbeskrivning Projekt Stenshult. Uppförande av vindkraftverk, Uddevalla kommun Anna Ljunggren
Cecilia Nilsson
Karin Olsson
I2011:34 Miljökonsekvensbeskrivning Projekt Ljungskile Hoven. Uppförande av vindkraftverk, Uddevalla kommun Cecilia Nilsson
Thomas Johansson
I2011:29 Miljökonsekvensbeskrivning Projekt Ljungskile Norra. Uppförande av vindkraftverk, Uddevalla kommun Linda Andersson
Benjamin Grahn-Danielson
I2011:28 Projekt Ulvås, Kungsbacka kommun. Kompletterande arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning Anna Ljunggren
Karin Olsson
I2011:27 Bedömning av miljökonsekvenser för större vattensalamander inom detaljplaneområde i Arendal, Göteborgs Stad. Bilaga till miljökonsekvensbeskrivning. Utställningshandling. Uppdatering av rapport 2008:14 och 2009:17 Anna Ljunggren
Maria Magnusson
I2011:26 Fåglar och fladdermöss i Ulvås – inventering inför planerad vindpark Stefan Pettersson
I2011:25 Fåglar i Mårdaklev – inventering inför planerad vindkraftpark
I2011:22 Samrådsunderlag Projekt Årjäng NV etapp 2 Linda Andersson
Stig Swedberg
I2011:21 Schaktningsövervakning vid Skansen Kronan, Göteborg 148:2. Göteborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning Mats Sandin
I2011:20 Komplettering av Miljökonsekvensbeskrivning Projekt Femstenaberg. Uppförande av vindkraftverk, Strömstads kommun Linda Andersson
Benjamin Grahn-Danielson
I2011:19 Projekt Femstenaberg, Strömstads kommun. Kompletterande arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning Linda Andersson
Benjamin Grahn-Danielson
I2011:18 Töftedalsfjället, Rölanda och Töftedals sn. Kompletterande arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning Anna Ljunggren
Stig Swedberg
I2011:17 Samrådsunderlag Projekt Ljungskile Svenshögen Cecilia Nilsson
Annika Östlund
I2011:14 Nattskärra i Kyrkeröd, Orust kommun. Inventering inför planerad vindpark Linda Andersson
I2011:11 Komplettering av: Miljökonsekvensbeskrivning Projekt Årjäng NV och SV. Uppförande av vindkraftverk, Årjängs kommun Stig Swedberg