Rapportlista

Här listar vi våra rapporter för nedladdning.

Sök på årtal, utgivningsnummer, titel, projekt eller författare.

NR expand_less Titel expand_more Författare PDF
K016 Arkeologisk utredning Töftedalsfjället, Rölanda och Töftedals sn Anna Ljunggren
Stig Swedberg
Annika Östlund
K007 Arkeologisk utredning Vindkraftpark Hud Anna Ljunggren
Roger Nyqvist
Stig Swedberg
K022 Arkeologiska förundersökningar Askim 281 och 283 inom Brottkärr 63:1 med flera Stig Swedberg
Magnus von der Luft
K026 Arkeologiska förundersökningar Rödbo 48 och 73 i Göddered samt Säve 291 och 293 i Gunnesby Magnus von der Luft
Lillemor Olsson Gustafsson
K028 Arkeologiska förundersökningar Säve 296 i Sörslättshög samt Mölndal 121 i Långeberg Lillemor Olsson Gustafsson
K032 Arkeologiska förundersökningar vid Ängås gård i Västra Frölunda. Västra Frölunda 435, Göteborg 365 och 366 Lillemor Olsson Gustafsson
K142 Aröd 2:2 och 2:3, Ljung socken, Uddevalla kommun. Särskild utredning
2018:20 Aröd 2:239 m.fl. Solberga socken, Kungälvs kommun. Arkeologisk utredning Steg 1 och Steg 2 Mats Petterson
Petra Aldén Rudd
K085 Askim 120 inom Askim 212:12. Askims socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning Karin Olsson
K076 Askim 285 inom Brottkärr 493:5, Askims socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning och slutundersökning Magnus von der Luft
I2009:25 Askim 290 inom Hulan 393:1, Askim socken, Göteborgs Kommun. Arkeologisk förundersökning
K100 Askim 290 inom Hulan 393:1, Askims socken, Göteborgs kommun. Särskild undersökning Petra Aldén Rudd
2019:22 Askim 58:7 och Askim 58:12, Askim socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning Petra Aldén Rudd
K173 AU Töcksfors, Töcksmark socken, Årjängs kommun. Arkeologisk utredning Annika Östlund
I2011:27 Bedömning av miljökonsekvenser för större vattensalamander inom detaljplaneområde i Arendal, Göteborgs Stad. Bilaga till miljökonsekvensbeskrivning. Utställningshandling. Uppdatering av rapport 2008:14 och 2009:17 Anna Ljunggren
Maria Magnusson
I2007:6 Bedömning av upplagsområden, väg 164 Rämne - Valex Stig Swedberg
2018:24 Befästningslämningar vid Skansen Kronan, Göteborg 148:2, inom fastigheten Haga 715:2, Göteborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning. Mats Sandin
K101 Bergtäkt Kila, Säffle kommun. Arkeologisk utredning Annika Östlund
I2009:28 Bergum 59:1 inom Torvhög 8:1 m.fl., Bergums socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning Karin Olsson
K131 Bilagor - Bortom älven. Arkeologiska undersökningar utmed E45:ans nya sträckning, delsträckan Torpa-Stenröset Roger Nyqvist
Tom Wennberg
Magnus von der Luft