119Klövedal 79_1 inom fastigheten Klövedals_Hällene 1_30, Klövedals socken, Tjörns kommun.