2013_5 Ertseröd 1_7, Tanums kommun. Kompletterande arkeologisk utredning